Kommunikation

Kommunikationsstilar styr vårt sälj- och köpbeteende

Alla affärsrelationer består av två parter – en säljare och en köpare. För att en första kontakt ska leda hela vägen fram till en lyckad affär måste kommunikationen mellan parterna fungera redan från början. Presentationsteknik handlar om att du kan anpassa budskapet efter situationen. Det kräver lyhördhet och empati samt förmågan att analysera olika personligheter och lyssna in mottagarens signaler.

Lönsamma säljare tänker i nya banor

Framgångsrika säljare sätter upp mål som de strävar efter att nå. Och de är fast beslutna om att sig dit på bästa och snabbast möjliga sätt. Längs vägen utmanar de sig själva och gör saker de inte tidigare har gjort. De har nämligen upptäckt en viktig sanning: Gör på ett helt annat sätt och du kommer att få ett helt annat resultat.

Kurs i presentationsteknik slipar säljstilen

Vare sig du arbetar som säljledare eller säljare, börja med att fundera över din egen säljstil. Hur du själv kommunicerar är avgörande för vilken respons du får från såväl medarbetare som kunder. Här är rösten, blicken, hållningen och kroppsspråket lika viktigt som vad du säger. Sandberg & Co ger kurser i presentationsteknik så att du bättre förstår dina olika kommunikationsstilar och kan använda dem på
rätt sätt och vid rätt tillfälle.

Sex olika kommunikationsstilar hos säljare och köpare

Som sändare och mottagare av budskap kommunicerar vi på olika sätt i olika situationer. De sex kommunikationsstilarna styr tankar, känslor och beteenden hos säljaren (sändaren) och köparen (mottagaren) i en typisk säljsituation. Vad händer när en tävlingsorienterad säljare möter en behovsorienterad köpare. Och hur stor är chansen att en relationsorienterad köpare vill ingå i en affärsrelation med en produktorienterad säljare?