Hem

Välkommen till Sandborg & Company AB


Vår nya bok finns nu i bokhandeln !

Läs mer och beställ här !

omslag

___________________________________________________________________________________________________________________

Just nu:

Artikel i SÄLJAREN !
Tema: Sälj vs marknad
tema2

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Affärer handlar om kommunikation och försäljning

Det avgörande för företagets lönsamhet är hur väl kommunikationen och försäljningen fungerar.
Allt börjar med att skapa positiva relationer och slutar med att nå en överenskommelse som ger
framgång åt båda parter.
Som skickliga kommunikatörer och säljare måste vi alltid kunna anpassa vårt erbjudande efter
mottagarnas och köparnas olika behov och önskemål.

Förbättra resultatet och öka lönsamheten

Sandborg & Co arbetar med kommunikation och försäljning enligt den senaste forskningen på
området. Vi hjälper organisationer att förbättra sitt resultat och öka sin lönsamhet genom att
identifiera, utvärdera och avhjälpa alla typer av säljhinder.
Och genom att utbilda säljledare kan de arbeta mer processorienterat och skapa de rätta
förutsättningarna för att engagera, motivera och inspirera sitt säljteam och driva säljarbetet
mot uppsatta mål.

Säljutbildningar för hela säljprocessen

Vi håller säljutbildningar för alla steg inom hela säljprocessen – från kundanalys och säljteknik
till förhandlingsteknik och avancerad avslutsteknik. Det hjälper både medarbetare, grupper och
organisationer att snabbt öka sin effektivitet i försäljningen och skapa ett säkrare affärsflöde.
Vårt arbetssätt är resultatinriktat med fokus på starkare kundrelationer och bättre affärer.

Några tydliga tecken på att säljarbetet kan förbättras:

”Jag jobbar inte med försäljning, jag arbetar med rådgivning.”
”Goda relationer varar längre än säljresultat.”
”Jag ringer sen, nu har de säkert packat ihop för lunch.”
”Man vill ju inte verka alltför krängig.”
”Han är en så högt uppsatt person så honom kan jag inte ringa.”
”Det är ingen idé att jag ringer, de har säkert köpt av någon annan.”

Sandborg & Co erbjuder:

  • Presentationsteknik
  • Effektiv försäljning
  • Försäljningsstrategi
  • Kundbearbetning
  • Prognos av säljhinder
  • Test av säljstilar
  • Test av kommunikationsstilar