Försäljning

Framgångsrik försäljning gör hela skillnaden

Det finns företag och så finns det framgångsrika företag. Vi menar att den avgörande skillnaden ligger i försäljningsarbetet.

De flesta företag är duktiga på att ta hand om sina befintliga kunder. Men vad gör man när tillväxtmålen kräver mer arbete än så. Att bearbeta nya kunder är resurskrävande och blir snabbt väldigt dyrt om inte processen är effektiv. 

Vi är specialiserade på vad aktuell forskning säger om säljhinder, vet hur beslutsfattare tänker och är erfarna inom säljledning och affärsmannaskap.

Sandborg & Company hjälper företag att skapa framgångsrika säljorganisationer oavsett om försäljningen sker genom personliga eller digitala affärsmöten. 

Säljledning

Säljledning ökar motivation och lönsamhet

Kommunikation

Din kommunikation avgör vilka resultat du får