Säljledning

Säljledning ökar motivationen och lönsamheten

Som säljledare har du ansvar för budget, planering och personal. Men utan en genomarbetad säljstrategi och en fungerande säljprocess går det inte att bedriva framgångsrikt försäljningsarbete och nå de uppsatta säljmålen. Det är din uppgift att se till att säljarna möter marknaden med de allra bästa förutsättningarna – engagemang, motivation och inspiration.

Situationsanpassat ledarskap förbättrar kommunikationen

Du kan bara lyckas genom dina medarbetares resultat. Men för att nå dit måste du känna dig trygg i rollen som säljchef och kunna leda ditt säljteam. Genom situationsanpassat ledarskap kan du styra och samtidigt stödja dina medarbetare. En fördjupad kunskap om olika säljstilar och eventuella säljhinder hjälper dig att förbättra din kommunikation och anpassa ditt eget beteende enligt säljarnas olika personligheter. Först när du vet mer om hur du påverkar dig själv kan du också påverka andra på ett positivt sätt.

Definiera säljaktiviteterna med långsiktig säljplan

Sandborg & Co hjälper dig att ta fram en strukturerad säljstrategi så att du och ditt säljteam tillsammans kan utveckla konstruktiva säljtekniker. Med en långsiktig säljplan definieras säljaktiviteterna mot befintliga och presumtiva kunder på ett tydligare sätt. Kundunderlaget kartläggs och ni kan skaffa er bättre kunskap om målgruppernas behov och beslutsprocesser. Det hjälper säljarna att anpassa presentationen av företagets produkter och tjänster i olika säljsituationer. Och det stärker arbetet med att utveckla nöjda kunder och lojala medarbetare.