Försäljning

Framgångsrik försäljning gör hela skillnaden

Det räcker inte med bra produkter och tjänster. Det är säljarna som är företagets främsta intäktskälla.
Forskning inom säljområdet visar att det som särskiljer framgångsrika säljare är deras förmåga att
hela tiden skapa nya kontakter när andra säljare hellre väntar på att rätt tillfälle ska infinna sig.
Det är först när du har tillräckligt många presumtiva kunder att sälja till som du kommer att lyckas
som säljare.

Emotionell stress, vanligt säljhinder

Det dagliga arbetet med kommunikation och försäljning kostar olika mycket för olika individer
i form av emotionell stress.
Den gör att du ibland kan uppleva kontakten med främmande människor som direkt obehaglig.
Sådana säljhinder (Call Reluctance®) är ett djupt mänskligt beteende som styrs av en eller flera
olika rädslor. När de slår till begränsar de din förmåga att utveckla befintliga kundrelationer och
bearbeta nya kundkontakter.

Hitta styrkor och svagheter hos säljkåren

Sandborg & Co hjälper företag att testa säljkompetensen. Vi tar temperaturen på nuläget
samt letar efter styrkor och svagheter i säljkåren och hos säljledarna. Genom djupintervjuer,
utvecklingssamtal och referenstagning hittar vi fram till de åtgärder som ger hela organisationen
och varje individ möjlighet att bli framgångsrik.
Säljhinder har olika prognoser och krav på rehabilitering. Men alla går de att bota!

Tolv typer av rädsla skapar säljhinder. Känner du igen dig?

 1. Katastroftänkare –   Oroar du dig för värsta tänkbara scenario?
 2. Överförberedelse –   Lägger du för mycket tid på att analysera kontakter?
 3. Hyperprofessionell –   Lägger du för stor vikt på manér och branschjargong?
 4. Scenskräck –   Känner du rädsla för att göra presentationer inför grupp?
 5. Rollförnekelse –   Kan du känna skam inför försäljningsarbetet?
 6. Obeslutsamhet –   Oroar du dig för att verka påstridig?
 7. Social osäkerhet –   Tvekar du inför att kontakta personer med hög status?
 8. Vänseparering –   Tvekar du inför att blanda affärer och vänskap?
 9. Familjeseparering –   Tvekar du inför att blanda affärer med familj?
 10. Referensaversion –   Känner du motstånd mot använda kunden som referens?
 11. Telefonfobi –   Undviker du att använda telefonen som säljredskap?
 12. Reflexmässig opposition –   Har du ett stort behov av bekräftelse?