Artiklar

Sandborg & Company AB är även efterfrågade som föreläsare inom kommunikation och försäljning.
Här kan du snart  läsa några artiklar i ämnet.

Säljhinder
Redan på det tidiga 70-talet började 2 forskare i Dallas, USA, att intressera sig för det faktum att en
del säljare gjorde bättre försäljningsresultat än sina branschkollegor. Vid första anblicken kunde man
inte konstatera några tydliga yttre faktorer som var avgörande. Produkterna var jämförbara, den vinnande säljaren
hade inte högre utbildning, dyrare klädstil eller bättre presentationsmaterial. Men vid djupintervjuer med olika säljare
inom samma bransch framkom en intressant och ganska självklar skillnad i deras beteende.